เกี่ยวกับเรา

Rainbow kids

โรงเรียนของเราก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป โดยใช้วิชาศิลปะ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง ภายใต้แบรนด์เรนโบว์คิดส์ (Rainbow Kids) วิชาศิลปะมุ่งเน้นในการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ และสมาธิ ในส่วนของภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง สำหรับเด็กเล็กจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้เกมและกิจกรรมผสมผสานในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และกล้าสนทนามากยิ่งขึ้น และมีคอร์สติวพิเศษสำหรับน้องๆที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่

rainbowkids

Service Image

Rainbow Kids School Rama2 - ติดตามข่าวสาร คลิก

โรงเรียนของเราก่อตั้งด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ของนักเรียนตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป โดยใช้วิชาศิลปะ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง ภายใต้แบรนด์เรนโบว์คิดส์ (Rainbow Kids) โดยวิชาศิลปะมุ่งเน้นในการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ จิตนาการ และสมาธิ ในส่วนของภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง สำหรับเด็กเล็กจะเป็นการเรียนการสอนโดยใช้เกมและกิจกรรมผสมผสานในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และกล้าสนทนามากยิ่งขึ้น

Service Image

Smart Brain Rama 2  - Bangbon - ติดตามข่าวสาร คลิก

หลักสูตรจินตคณิตอันดับ 1 ของสมาร์ทเบรน (Smart Brain) เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองสำหรับเด็กอายุ 5 – 12 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สมองเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาความจำ และรู้จักใช้จินตนาการโดยใช้สมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก คือฟังและคิดคำนวณ สอนให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดกว้างไกล โดยจะใช้ตัวเลขเป็นสื่อในการสอน ซึ่งเด็กๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนของเด็กๆ ในโรงเรียนภาคปกติ อาทิเช่น เพิ่มความจำในการอ่านตำรา เพิ่มความเข้าใจและมีสมาธิในการเรียนดีขึ้น คิดเลขได้เร็วขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดี

Service Image

Robot's Child Rama 2 - Bangbon - ติดตามข่าวสาร คลิก

หลักสูตรประกอบหุ่นยนต์ โรบอท ไชลด์ (Robot’s Child) เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาความคิด จินตนาการ ความสามารถที่มีอยู่ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สนุกสนานกับการออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ประสานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทักษะคอมพิวเตอร์ และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ

คอร์สที่เปิดสอน

activities

Beginning Art (2-4 ปี) คอร์สละ 8 ครั้ง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง
Junior Art (5-8 ปี) คอร์สละ 8 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง
Senior Art (9-12 ปี) คอร์สละ 8 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

activities

1. Robot NXT (สำหรับ 4 - 12 ขวบ)
     1.1 คอร์สละ 4 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

     1.2 คอร์สละ 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

     1.3คอร์สละ 24 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

2. EV3 (สำหรับ 10 ปีขึ้นไป)
     1.1 คอร์สละ 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง

activities

อายุไม่เกิน 7 ปี

คอร์ส 1 เดือน (4 ครั้ง) เรียนครั้งละ 30 นาที และ 1 ชั่วโมง

คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) เรียนครั้งละ 30 นาที และ 1 ชั่วโมง

อายุ  7 ปีขึ้นไป

คอร์ส 1 เดือน (4 ครั้ง) เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง

คอร์ส 3 เดือน (12 ครั้ง) เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง

activities

คอร์ส 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง

activities

คอร์ส 12 ครั้ง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง

activities

คอร์ส 8 ครั้ง เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 30 นาที

กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ทางโรงเรียนเห็นความสำคัญของการให้โอกาสแก่น้องๆที่ขาดแคลนหรือไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมเรียนรู้ เช่น งานศิลปะที่สวยงาม

กิจกรรมภาษาอังกฤษ สิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นต้น โดยทางโรงเรียนจัดระดมทุนเพื่อออกไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับน้องๆ เหล่านั้น

ผลงานที่ผ่านมา ครูยุ้ยร่วมกับมหาวิทยาลัยธนบุรีจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษที่มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑล จ.นครปฐม

กิจกรรมในอนาคต

ศึกษาต่อต่างประเทศ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน